plakat

Festiwal Kultury Ukraińska Wiosna 2018

10.05 – 13.05.2018

Tegoroczny program festiwalowy jest trochę krótszy niż poprzedni, aczkolwiek jest on jednocześnie urozmaicony tematycznie.

W programie m.in. koncert słynnej orkiestry NAONI, podstawą programów koncertowych której jest ludowa muzyka instrumentalna wszystkich regionów Ukrainy. Jest to połączenie klasyki muzyki instrumentalnej ze starymi tradycjami muzycznymi Ukrainy.

Ponad to Organizatorzy chcieliby również zwrócić Państwa uwagę na społeczny i edukacyjny charakter festiwalu. W tym roku zapraszają m.in. na serię warsztatów, które poprowadzi Olga Stobiecka- Rozmiarek, trenerka edukacji pozaformalnej i międzykulturowej. Trenerka dram od 10 lat związana jest z sektorem pozarządowym, jest ona inicjatorką i koordynatorką projektów lokalnych i międzynarodowych o tematyce prospołecznej. Warsztaty skierowane będą do obywateli Ukrainy mieszkających w Poznaniu i mają one na celu pracę nad uwrażliwieniem uczestników na poznawanie odmiennej kultury, naukę interpretowania różnic międzykulturowych.

Również warto zaznaczyć, że w tym roku festiwal otwiera się na jego najmłodszych uczestników. Zostanie poprowadzona wycieczka dla dzieci po Poznaniu z przewodnikiem mówiącym w języku ukraińskim. Przeprowadzone zostanie również czytanie bajek po ukraińsku dla dzieci.

Muzyka Jazzowa światowej klasy w wykonaniu niesamowicie utalentowanego ukrańskiego muzyka - Igora Hnydyna również odwiedzi Poznań. Zostaną przeprowadzone dwa pokazy filmowe premier ukraińskiej kinematografii pod tytułami "Budynek. Słowo" oraz "Na złamanie karku". Młode ukraińskie kino o problemach współczesnych młodych ludzi.

Nie zabraknie na tegorocznym festiwalu również dyskusji o najbardziej aktualnych tematach. Mianowicie, zostanie przeprowadzona debata na temat genezy obecnych stosunków polsko-ukraińskich z udziałem ukraińskiego historyka prof. Vasyla Cherepanyna oraz polskiego dziennikarza i dyplomaty Wiesława Romanowskiego.

Nowym i świeżym pomysłem będzie wystawa ukraińskiego fotografa Stepana Rudyka, nosząca tytuł "Niewidzialni". Wystawa ta ma na celu pokazanie obywateli Ukrainy zamieszkujących w Polsce z innej, zupełnie nieoczekiwanej perspektywy. Projekt ten już odniósł duży sukces i czeka na swoją pierwszą wystawę.

Szczegółowy program na stronie Organizatora.

_
opr.LT