logo

Warsztaty umuzykalniające dla dzieci 0-5 lat wg teorii E. Gordona

2018-11-15 ( czwartek ) – 2018-11-17 ( sobota )
Przy Plantach, ul. Kutnowska 16, Poznań

Każde dziecko rodzi się z muzycznym potencjałem, który jednak niepielęgnowany zanika. Kluczowym okresem kształtowania się zdolności muzycznych u dzieci jest czas 0-3 lat, później 3-6 lat. Warto ten okres wykorzystać!

Podczas zajęć umuzykalniających, prowadzonych wg teorii uczenia się muzyki prof. E. Gordona, dzieci dostają szansę obcowania z możliwie różnorodnym materiałem muzycznym. Śpiewają w różnych skalach i rytmizują w różnym metrum, improwizują, by umuzykalnianie było jak najbardziej efektywne. W drugiej części zajęć dzieci mają możliwość kontaktu z instrumentami, czy wspólnej zabawy przy muzyce. Warto pamiętać, że poprzez muzykę kształtujemy u dzieci również umiejętności językowe, pamięć krótkotrwałą, zdolności matematyczne i koncentrację.

Dzieci pozostają pod opieką opiekunów.

Terminy:

  • 15.11, czwartek: dzieci 0-3 lat, g. 10
  • 17.11, sobota: dzieci 0-5 lat, g. 10.30

Koszt: 25 zł w karnecie (4x25 zł), 30 zł pojedyncze zajęcia. Zapisy: ms.grabowska@gmail.com lub poprzez sms 697183844

Zobacz przyplantach.pl