Plakat wydarzenia: warsztaty taneczne - młodzież ćwiczy układ taneczny na parkiecie. Na górze i na dole plakatu - informacje tekstowe.

Głównym celem zimowiska jest rozwój artystyczny dzieci i młodzieży, pobudzenie ich kreatywności oraz pokazanie szeregu możliwości na aktywne i przyjemne spędzenie czasu poza nauką i szkołą.

Turnusy:

  • 27-31.01.2020
  • 03-07.02.2020

Zajęcia artystyczno-profilaktyczne, jak również spotkania z pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym odbędą się w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia przy ul. Solnej 12, w bezpiecznej przestrzeni, w pełni przystosowanej do prowadzenia zaplanowanych działań. Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania oraz rozbudzać pasje poprzez udział w różnorodnych warsztatach artystycznych połączonych z poznawaniem treści klasycznych sztuk musicalowych m.in.: Król Lew, Mamma Mia, Footloose, Upiór w Operze.
Do projektu zaproszeni zostaną znamienici instruktorzy i artyści na co dzień pracujący przy profesjonalnych produkcjach teatralnych i telewizyjnych, z którymi uczestnicy warsztatów będą poznawali treści poszczególnych musicali.

Przykładowy program zajęć::

  1. Warsztaty - tworzymy kostiumy i maski postaci z "Króla Lwa"
  2. Warsztaty - uczymy się piosenek zespołu ABBA - "Mamma Mia"
  3. Warsztaty - poznajemy choreografię z "Footloose".
  4. Warsztaty - tworzymy charakteryzacje teatralne - "Upiór w operze".
  5. ostatniego dnia występ musicalowy połączony z warsztatami muzyczno-tanecznymi z udziałem znanej solistki i pedagoga tańca z Teatru ROMA i Och Teatru w Warszawie Beaty Dudy (lub artysty teatralnego o podobnym doświadczeniu zawodowym).

Ponadto, przez 5 dni spotkań uczestnicy wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, poświęconych wzmacnianiu umiejętności istotnych z punktu widzenia wieku beneficjentów, ważnych dla realizowania przez nich zadań rozwojowych. Będą to m.in zajęcia dotyczące wzmacniania poczucia własnej wartości, nastawione na rozwój umiejętności interpersonalnych i współpracy w grupie, wiedzę na temat asertywności i ćwiczenia zachowań asertywnych oraz wiedzy na temat emocji, rozpoznawania ich i konstruktywnych sposobów ich wyrażania. Zadbanie o sferę psychiczną młodych ludzi wywodzi się z kompleksowego myślenia o człowieku, w którym na poczucie dobrostanu psychicznego oprócz m.in. czynników demograficznych i środowiskowych największy wpływ mają zmienne związane z relacjami społecznymi oraz cechami i kompetencjami osobowościowymi. Stąd konieczność edukowania w tych obszarach od najwcześniejszych lat. Każdego dnia, w trakcie zajęć przewidziana jest przerwa na słodki poczęstunek (drożdżówka, pączek itp) zapewniamy przez organizatorów

Zgłoszenia online przez formularz: Zgłoś się
UWAGA: Udział w zimowisku"Artystyczna zima- musicale" jest bezpłatny, projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania i kierowany do uczniów poznańskich szkół.
Pierwszeństwo w udziale maja dzieci i młodzież delegowane przez instytucje pomocowe to jest: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Program Pomocy Rodzinie z Osobą Uzależnioną), Centrum Leczenia i Profilaktyki Uzależnień oraz pedagogami i psychologami szkolnymi.
Zapisy i informacje wyłącznie na: biuro@fundacjatalent.org, tel. 883 234 481, 784 557 224
UWAGA! Organizatorem Projektu jest Fundacja Ewy Johansen Talent. Sekretariat Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu nie prowadzi rekrutacji uczestników, jak również NIE UDZIELA informacji w sprawie w/w projektu.
Uczestnicy przystępują do zimowiska wyłącznie po otrzymaniu mailowego potwierdzenia uczestnictwa ze strony fundacji.

Zobacz www.fundacjatalent.org/