""

Półkolonie Letnie 2021 - "Poznańscy Łowcy Przygód"

28.06 – 13.08.2021
10:00 15:00

Półkolonie letnie "Poznańscy Łowcy Przygód" to propozycja letnich zajęć artystyczno - edukacyjnych połączonych w duża ilością rekreacji na świeżym powietrzu. Półkolonie te skierowane są do uczniów poznańskich szkół podstawowych w okresie wakacji letnich 2021.

Projekt będzie miał formułę cyklu gier i wyzwań, za zrealizowanie których beneficjenci będą otrzymywać punkty, które umożliwiają "awans" na kolejny poziom i wykonywanie innych dostępnych zadań w kolejnym dniu tematycznym. Półkolonie odbywać się będą w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia przy ul. Solnej 12 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 15.00.

Do projektu zaproszeni zostaną znakomici instruktorzy warsztatowi, trenerzy sportowi oraz artyści których korzenie wywodzą się z Poznania i Wielkopolski. Formuła oraz oprawa gamingowa pomoże w większym zaangażowaniu beneficjentów w projekt i tym samym umożliwi większą aktywizację uczestników, którzy przez wiele miesięcy korzystali z nauczania zdalnego bez żywego kontaktu z rówieśnikami.

Program obejmuje między innymi zajęcia fizycznie (sport, taniec, joga), warsztaty twórcze oraz inspirujące i integrujące zabawy w grupach. Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w warsztatach artystycznych oraz ruchowych. Mając na uwadze sytuację w jakiej pozostają uczniowie poznańskich podstawówek w tym szczególnym roku pragniemy zachęcić ich do aktywności fizycznej poprzez specjalnie dedykowane zajęcia sportowe, taneczne oraz jogę, tak by rozruszać i oderwać młodzież od komputerów i telefonów.

Uwaga! W półkoloniach mogą uczestniczyć tylko dzieci uczęszczające do poznańskich szkół! W działaniach wsparciem będą wolontariusze, którzy będą asystować opiekunom podczas trwania całego cyklu półkolonii.

Terminy turnusów: 28.06 - 02.07; - 05.07 - 09.07; 12.07 - 16.07; 19.07 - 23.07; 26.07 - 30.07; 02.08 - 06-08; 09.08 - 13.08.

Codziennie, w połowie zajęć, organizowana jest przerwa i słodki poczęstunek. Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 (ukończona 1 klasa szkoły podstawowej) do 16 lat.

Uwaga! Udział w Półkoloniach Letnich "Poznańscy Łowcy Przygód" jest bezpłatny, projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania i kierowany do uczniów poznańskich szkół. Informacje na: www.fundacjatalent.org, zgloszenia@fundacjatalent.org tel: 732-818-375, 530-051-372.

Zapisy formularzem on-line dostępnym na stronie organizatora: https://fundacjatalent.org/karta (organizatorzy proszą o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i zaakceptowanie przyciskiem Wyślij zgłoszenie)

Uwaga! Wysłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznej kwalifikacji dziecka na półkolonie. O kwalifikacji poinformujemy telefonicznie lub mailowo. Organizatorzy proszą o zgłaszanie dziecka tylko na jeden wybrany turnus.

Organizatorem Projektu jest Fundacja Ewy Johansen Talent. Sekretariat Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu, nie prowadzi rekrutacji uczestników, jak i również nie udziela informacji w sprawie w/w projektu.

Półkolonie letnie "Poznańscy Łowcy Przygód" będą organizowane w oparciu o wytyczne MEN i GIS dotyczących przeciwdziałania COVID 19 z dnia 21.05.2021. Pierwszeństwo w udziale mają dzieci i młodzież delegowane przez instytucje pomocowe Miasta Poznania oraz pedagogów i psychologów poznańskich placówek szkolnych.

"Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Poznania"

Plik tekstowy z informacjami o Poznańskich Łowcach Przygód

Zobacz www.fundacjatalent.org/39-projekty-otwarte/polkolonie/236-polkolonie-letnie-2021-poznanscy-lowcy-przygod