a

Widowisko historyczne - Husaria pod Gnieznem

03.07 – 05.07.2015
22:00

Widowisko odbywa się w dniach: 26, 27, 28.06 oraz 3, 4, 5.07.

Husaria pod Gnieznem

Czasy Potopu Szwedzkiego. Ważą się losy wojny, kiedy Czarniecki zastawia pułapkę na armię króla Karola Gustawa pomiędzy Gnieznem a Kłeckiem.

Trzy dni przed bitwą (czwartek 5 maja 1656) stacjonujące tu wojsko polskie zelektryzowała wieść o cudzie w gnieźnieńskiej katedrze. Krucyfiks stojący na jednym z bocznych ołtarzy zaczął krwawić. Wobec zebranego tłumu żołnierzy i mieszczan sceptyczny Wespazjan Kochowski własnoręcznie dotknął krucyfiksu i upewnił się, "że to prawdziwa krew płynie" - jak to potem napisał. Co ów cud miał powiedzieć Polakom? To tajemnica, którą odczytywano na różne, przeciwstawne sposoby.

W niedzielę 8 maja nastąpiła bitwa, podczas której husaria Czarnieckiego wykonała szarżę na pozycje szwedzkie. Szwedzi uniknęli jednak klęski chroniąc się za przekopem, skąd salwami z muszkietów powstrzymali polski atak. Wśród szarżujących był Wespazjan, który otrzymał dwukrotny postrzał w "wiarołomną" rękę, tę samą, którą dotykał Krwi Pańskiej.

Cudowny krucyfiks do dziś odbiera cześć w kaplicy przy katedrze gnieźnieńskiej.

O tych właśnie wydarzeniach opowiadać będzie Widowisko "Husaria pod Gnieznem".

Bilety:

Bilet normalny: 30 zł

Bilet ulgowy: 25 zł (bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się - do 26 roku życia oraz seniorom od 65 lat)

Bilet rodzinny: 95 zł (2 bilety normalne + 2 ulgowe)

Bilet dla posiadaczy dowolnej karty dużej rodziny: 20 zł / osoba
(ważny tylko po okazaniu karty przy wejściu)

Bilety dostępne w:

Dojazd

Zobacz www.dzieje.org.pl/