a

Wystawa - Nic nigdy z tego nie będzie

2016-05-27 ( piątek ) – 2016-06-26 ( niedziela )
Galeria Łęctwo, ul. Łukaszewicza 1, Poznań

Nic nigdy z tego nie będzie - bazą dla wystawy są słowa Przemysława Kwieka, które wypowiedział w czasie działalności duetu Kwiekulik, których postawa twórcza oraz ostateczna praca artystyczna pozostawała w ścisłym związku z sytuacją ekonomiczną, w jakiej przyszło im funkcjonować. Nie była to sytuacja łatwa. Słowa te jednak nie są wynikiem zwątpienia w sens i zasadność drogi, którą razem z Zofią Kulik objęli, a wręcz przeciwnie - są raczej wynikiem wiary, odnoszą się do twórczości w stanie czystym, jako działalności zasadniczo pozbawionej jakiegokolwiek potencjału rynkowego. Ekonomiczny wymiar pracy "buduje się" przecież, dopiero w następstwie różnego rodzaju działań podjętych przez galerie, kuratorów, czy krytyków.

Artyści: Grzegorz Bożek, Sylwia Czubała, Zuza Golińska, Agnieszka Grodzińska, Bartek Łukaszonek, Paweł Szostak, Piotr Urbaniec.