z

Miasto Poznań przy współpracy z Fundacją Więcej Poznania i Cafe Misja zaprasza na kolejna edycję "Przechadzek - kino, kawiarnia i spacer..." organizowanych w ramach realizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania.
Wycieczki oprowadza Pani Karolina Dąbrowska - licencjonowany przewodnik miejski.
Przewidywany czas każdej przechadzki to 2,5 godziny.

Szczegółowy program przechadzki:
- Plac Kolegiacki - opowieść o dawnej Kolegiacie Marii Magdaleny (m. in. członek zespołu archeologów zaprezentuje wyniki dotychczasowych odkryć na Placu Kolegiackim),
- dawne Kolegium Jezuickie,
- Fara,
- Kościół pw. Wszystkich Świętych,
- Stara i Nowa Gazownia,
- pozostałości mostu Chwaliszewskiego Krzyż-opowieść o zmianie koryta rzeki, powodziach, akcji Bollwerk, Ślepym Antku,
- ul. Wenecjańska, ul. Ciasna, ul. Czartoria.
Zwieńczeniem spaceru będzie pokaz filmów o tematyce związanej z historią Poznania, konkurs dla uczestników z tematyki spaceru oraz poczęstunek w lokalnych kawiarniach: Cafe Misja lub Kawroz.

Udział w wycieczce jest bezpłatny.

opr.sw