logo

Wielka Zbiórka Książek

23.04 – 26.05.2019

Fundacja Zaczytani.org Zaczytani od 2013 roku promują czytelnictwo i edukację społeczną poprzez prowadzenie Wielkiej Zbiórki Książek i otwieranie bibliotek na oddziałach szpitalnych. Od dwóch lat wolontariusze Fundacji codziennie pojawiają się w szpitalach, czytają dzieciom książki i prowadzą bajkoterapię. Aby podziękować mieszkańcom, którzy przekazują swoje książki w czasie Wielkiej Zbiórki Książek Fundacja Zaczytani.org ustawia miejskie meble - ławki w kształcie otwartych książek. Każda ławka jest niepowtarzalna, zaprojektowana przez artystę. Część ławek na swoich ambasadorów: znanych aktorów, ludzi kultury i sztuki. Zbieramy książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, preferujemy wydane po 2000. roku - ważne, aby były w bardzo dobrym stanie technicznym, takie jakie przekazaliby Państwo bliskim w potrzebie. Zebrane książki przekażemy szpitalom, hospicjom, domom dziecka, domom pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym i centrum aktywności lokalnej.

Miejsca zbiórki książek na stronie internetowej organizatora akcji.

Zobacz https://zaczytani.org/