Na bordowym tle szkic imitujący ludzkie ucho.

Festiwal Słuchowisk 2021

2021-10-20 ( środa ) – 2021-10-24 ( niedziela )
Poznań, różne lokalizacje

Kategoria: Inne

Festiwal Słuchowisk - to wydarzenie prezentujące nowe, oryginalne podejście do formy słuchowiska. Słuchowiska, które najczęściej kojarzone są z produkcjami dramatycznymi dla radia opartymi na słowie, dźwiękach i muzyce będą punktem wyjścia do realizowania różnych działań w przestrzeni publicznej z poszerzonymi sposobami ich odbioru. Festiwal jest przede wszystkim nastawiony na prezentacje prapremierowych realizacji angażujących przedstawicieli poznańskich środowisk twórczych - dramatopisarzy, kompozytorów, reżyserów, realizatorów dźwięku i aktorów. Proponowane przedsięwzięcie jest kontynuacją rozpoczętych trzy lata temu działań. W trakcie realizacji trzech edycji integracja wspomnianych środowisk twórczych przybrała na intensywności. Produkcja każdej prapremiery obejmuje kilka płaszczyzn artystycznej aktywności: pisanie dramatu/scenariusza, komponowanie muzyki i audiosfery, reżyserię całości projektu i współpracę z aktorami.

Produkcje zostają wzbogacone o elementy scenografii, włączając tym samym płaszczyznę ekspresji plastycznej do całego projektu. Produkcje są pomyślane tak, aby dzieło dźwiękowe mogło funkcjonować samodzielnie, jednakże element scenografii wzbogaca premierę w przestrzeni miejskiej o dodatkowe konteksty, odczucia i emocje. Premiery powołanych do życia projektów stanowią doskonałą okazję do dyskusji nad przedmiotem nie tylko samego słuchowiska, jako formy ekspresji twórczej, ale też jego sposobu jego zaistnienia w przestrzeni i namysłu nad realizowaniem rozmaitych tematów. Przenikanie się różnych mediów, przy zachowaniu prymu zmysłu słuchu staje się przedpolem ciekawych eksperymentów zarówno formalnych, jak i tematycznych oraz gatunkowych. Ścisła współpraca między członkami zespołów twórczych wzbogaca ich o doświadczanie specyfiki innych profesji artystycznych podnosząc tym samym samoświadomość artystów. Efektem integracji są coraz dojrzalsze i bardziej dopracowane słuchowiska. Poszerza się też pole współpracy między różnymi środowiskami twórczymi Poznania. Ogromną wartością festiwalu jest powoływanie do życia zupełnie nowych projektów artystycznych, funkcjonujących na styku wielu dyscyplin, kulturo- i wspólnototwórcza rola festiwalu przyczynia się do rozwoju potencjału artystycznego Poznania.

Ogromnym atutem festiwalu jest organizowanie premier w przestrzeniach nie związanych z kulturą i sztuką, dzięki czemu z jednej strony oferujemy publiczności możliwość odkrywania nowych miejsc, które są niedostępne, czy odkrywania na nowo znanych już lokalizacji. Swoista mapa miejsc prezentacji/odsłuchów uruchamia potencjał kulturotwórczy i rewitalizacyjny np. pustostanów.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Kalendarium festiwalu.

Zobacz https://festiwalsluchowisk.pl/