Na grafice obraz przedstawiający Henryka Dąbrowskiego.

Inscenizacja na Starym Rynku - Generał Dąbrowski wjedzie do Poznania

05.11 – 06.11.2021

Przyjazd Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego 6 listopada 1806 r. do Poznania przerodził się w patriotyczną manifestację. W trakcie pobytu w Poznaniu wezwali Polaków do podjęcia walki z zaborcą u boku Napoleona, a polski ruch zbrojny objął całą Wielkopolskę, później także ziemię sieradzką, Kujawy, Mazowsze i Pomorze. Co ciekawe powstańcy zajęli również twierdzę Jasnogórską. Powstanie przyniosło nadzieję na odrodzenie się polskiej państwowości i przyczyniło się do powstania Księstwa Warszawskiego. Powodem do dumy każdego mieszkańca powinno być to, że Powstanie Wielkopolskie 1806 roku to pierwsze, zakończone pełnym sukcesem powstanie narodowe. Warto o tym pamiętać!

Program tegorocznych obchodów:

5 listopada 2021

17:00 WYKŁAD "Poznański listopad 1806 roku. Rzecz o Napoleonie, Dąbrowskim i Wielkopolanach" Siedziba Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ul. Mielżyńskiego 27/29, Sala Posiedzeń.

Wykład wygłosi Sekretarz Towarzystwa PTPN - prof. UAM dr hab. Rafał Dobek

6 listopada 2021

promocyjne bilety wstępu do Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - normalny 5 zł, ulgowy 3 zł

14:00-16:30 GRA MIEJSKA: "Za Napoleonem"

Karta startowa do pobrania w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stary Rynek 3 (6 listopada od godz.10.00)

17:00 SPEKTAKL "Wjazd gen. J.H. Dąbrowskiego i J. Wybickiego do Poznania w 1806 roku"

Stary Rynek - pomiędzy Odwachem a Pałacem Działyńskich

6-10 listopada 2021 

UROCZYSTA PREZENTACJA OBRAZU  "Wjazd gen. J.H. Dąbrowskiego do Poznania" Jana Gładysza z kolekcji Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

Więcej informacji

opr.sw