Od 17 listopada 2021 r., poznański Łazarz stanie się miejscem prezentacji sztuki specyficznych twórców. Więcej informacji na stronie fb "Łazarskiego przeglądu twórczości nurtu outsider art". Tam będą umieszczane aktualne informacje dotyczące ewentualnych zmian. https://www.facebook.com/%C5%81azarski-przegl%C4%85d-tw%C3%B3rczo%C5%9Bci-nurtu-outsider-art-107270471747988/?ref=pages_you_manage Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 604 417 795 email: lazarskiprzeglad21@gmail.com Projekt prowadzony przez Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne "Via Activa", Realizowany w ramach środków budżetowych jednostki pomocniczej - Rady Osiedla św. Łazarz. Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania. #poznanwspiera

Zobacz https://www.facebook.com/%C5%81azarski-przegl%C4%85d-tw%C3%B3rczo%C5%9Bci-nurtu-outsider-art-107270471747988/