a

Miasto Poznań przy współpracy ze stowarzyszeniem Chwaliszewo zaprasza na kolejna edycję "Przechadzek - kino, kawiarnia i spacer..., pod okiem profesjonalnych przewodników miejskich organizowanych w ramach realizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania.

Ulica ŚwiętyMarcin to jedna z najważniejszych ulic w śródmieściu Poznania z bogatą historią i równie wielkimi tradycjami. Trakt ten wymaga jednak ożywienia społeczno-gospodarczego. Uchwalony w grudniu 2013 postawił przed Miastem nowe wyzwania, a jego pokłosi jest koncepcja rozszerzeniaMiejskiego Programu Rewitalizacji o obszar obejmujący ulice: ŚwiętyMarcin i 27 grudnia wraz z ich najbliższymotoczeniem.
W 2014 roku przeprowadzono badania stanu istniejącego, których efektemjest Raport dostępny na stronie www.poznan.pl/rewitalizacja. Miasto aktywnie wspiera również lokalne inicjatywy podejmowane przez koalicję ŚwiętyMarcin. Obecnie trwają przygotowania do przepro-wadzenia modernizacji ulicy.Wczerwcu 2015 roku przeprowadzono badania ankietowe w których uczestniczyło ponad 700 osób. Kolejnym etapemkonsultacji były warsztaty ze społecznością lokalną. Zebrane pomysły i wnioski z ankiet oraz warsztatów będą podstawą do ogłoszenia na zagospodarowanie przestrzeni publicznej ścisłego centrumPoznania. Programdla Śródmieścia konkursu architektoniczno - urbanistycznego

Więcej na stronie www.