fot. Vlada Marinkovic

Pełna kontrastów kultura Serbii Centralnej, regionu znajdującego się na skrzyżowaniu Zachodu ze Wschodem jest mieszanką różnorakich wpływów, m.in. bizantyjskich i Cerkwii prawosławnej, a zwyczaje świeckie są tam przesiąknięte tradycjami religijnymi.

Trudne lata wojen bałkańskich, byłej Jugosławii i wreszcie konfliktu bałkańskiego w latach 90-tych XX w. pozostawiły po sobie blizny w mieszkańcach Serbii, którzy czekają dziś w kolejce do Unii Europejskiej.

Dom Bretanii zaprasza na wykłady, warsztaty, filmy przybliżające fascynującą kulturę Serbii Centralnej, regionu Europy doświadczonego przez burzliwą historię.

Szczegółowy program festiwalu