foto

Wykład - Berliński palimpsest, czyli kilka słów o (nie-)pamięci i jej implantach - dr Dominika Gortych

18.10.2016
19:00

Stolica Niemiec skupia w sobie wiele wątków tzw. niemieckich kultur pamięci, stając się swoistym palimpsestem złożonym z warstw tego, co pamiętane chętnie, ale też tego, co wyparte, bądź wymazane z pamięci. Zapoznamy się z wybranymi fenomenami (nie-)obecnymi w przestrzeni miejskiej i w świadomości mieszkańców Berlina, takimi jak Berliner Schloss (zamek berliński), Stolpersteine (kamienie pamięci), Topografia terroru czy Mur Berliński. Zadamy pytania dotyczące zawartości berlińskich kultur pamięci oraz ich problematycznych aspektów.

*Palimpsest - rękopis napisany na używanym już wcześniej materiale, z którego usunięto poprzedni tekst.

Wykład dr Dominiki Gortych adiunkta w Zakładzie Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego w Instytucie Filologii Germańskiej UAM organizowany jest ramach VIII Festiwalu Kultur Regionów Europy - Berlin i Brandenburgia.

Zobacz dombretanii.org.pl/wydarzenia-kulturalne/imprezy-cykliczne/festiwal-kultur-regionow-europy