plakat

Konferencja "Rodzic Zawodowiec" jest inicjatywą Fundacji Sternik Poznań oraz Fundacji Wychowanie w Dialogu, dla których ważna jest integralność ludzkiego życia. Każdy człowiek pełni w życiu wiele różnych ról, do których należy się odpowiednio przygotować.

Pełnienie roli rodzica wymaga nieustannego zdobywania wiedzy z różnych obszarów życia. Niezwykle ciekawy zakres konferencji oraz wysoki poziom prelegentów gwarantują sporą dawkę wiedzy i doświadczeń tak potrzebnych w procesie wychowania dzieci. Tym razem mowa będzie o właściwym rozpoznaniu predyspozycji edukacyjnych i zawodowych dziecka, budowaniu i utrzymaniu autorytetu rodziców oraz funkcjonowania rodziny w świecie multimediów.

Prelegenci i tematy:

  • Magdalena Urbanowicz: Róbmy to do czego jesteśmy stworzeni, czyli jak odkrywać talenty i predyspozycje naszych dzieci?
  • Anna Malewska: Budowanie autorytetu w kolejnych etapach rozwoju dziecka
  • Paweł Woliński: Multimedialny świat dziecka i rodziny

Zapisy: rodzic-zawodowiec.edu.pl