oprowadzanie po Bramie Poznania

Drugi etat biskupa - oprowadzanie po ekspozycji Bramy Poznania

2017-10-12 ( czwartek )
16:30
Brama Poznania, ul. Gdańska 2, Poznań

O tym, kim jesteśmy, nie świadczy tytuł naukowy, wykształcenie czy zawód, ale działalność, której się oddajemy. Wbrew obiegowej opinii duchowni wcale nie muszą być wyłącznie ekspertami od spraw kultu i wiary. Świadczą o tym dzieje licznych postaci, tych znanych i tych mniej znanych, związanych z Ostrowem Tumskim. Księża, kanonicy, biskupi czy kardynałowie, żyjący tu na przestrzeni lat, bywali w pełni zaangażowaniymi również w sprawy świata doczesnego.

Oprowadzanie bezpłatne.

Zapisy: 61 647 76 34