plakat

Wydarzenie organizowane jest po raz pierwszy w województwie wielkopolskim z myślą o spółdzielniach socjalnych, spółkach non-profit oraz fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą lub odpłatną. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, jako związek podmiotów społecznych, wspólnie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego chce stworzyć przestrzeń przyjazną dla rozwoju przedsiębiorstw społecznych w regionie.

Szczegółowy program i rejestracja uczestników na stronie http://ekonomiaspoleczna.wrk.org.pl/program

Organizatorzy: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Zobacz ekonomiaspoleczna.wrk.org.pl/