projekt podwórka

Podwórza - przestrzenie wspólnot dialogowanie historyków sztuki i artystów

2018-04-24 ( wtorek )
18:00
Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 6, Poznań

Podwórze to po mieszkaniu najbliższa, najczęściej użytkowana przez mieszkańców przestrzeń. Jednak nie prywatna, a publiczna, do wspólnego użytku na tych samych zasadach. Taka równowaga zdarza się rzadko. To zatem przestrzeń konfliktu pomiędzy indywidualnymi a zbiorowymi potrzebami oraz pomiędzy interesem mieszkaniowej wspólnoty a użytkownikami komercyjnych lokali. To obszar, gdzie zastana na ogół architektoniczna substancja (ze wszystkimi swymi warstwami) zderza się z bieżącą codziennością. Nasza debata wynika z potrzeby diagnozy obecnej kondycji wielkomiejskich podwórek i praktyk ich rewitalizacji. Chcemy podczas niej zwrócić uwagę zarówno na społeczno-użytkowy wymiar tych przestrzeni, jak i na pozostające w nierozerwalnej relacji z nimi kwestie architektoniczne i estetyczne. Zamierzamy też z  perspektywy różnych zawodowych kompetencji wspólnie porozmawiać o przestrzeniach wspólnot.

Prowadzenie:

Piotr Korduba, Filip Schmidt, Franciszek Sterczewski, Jola Staszak, Tomasz Osięgłowski

Zobacz www.arsenal.art.pl/