plakat

100Rzeźba - Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość - wystawa czasowa UAP

16.03 – 23.06.2019

Wystawa jubileuszowa Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Celem jubileuszowej wystawy Wydziału Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest wskazanie tradycji, kierunków artystycznego rozwoju i perspektyw procesu dydaktycznego Wydziału. Poprzez pokazanie wybranych aspektów przeszłości wystawa pokazuje tradycje stanowiące oparcie dla współczesnych koncepcji dydaktycznych. Kolejnym aspektem jest współczesność reprezentowana przez aktualnych pedagogów i przyszłość zakodowana w pracach studentów poszczególnych pracowni. Triada oparta o tradycję, współczesność i przyszłość wydaje się najprostszą, a przez to najbardziej komunikatywną konstrukcją pokazu.
Problemowy i koncepcyjny charakter wystawy ma na celu zaproszenie odbiorców do poznania specyfiki działań rzeźbiarskich, stawiania pytań, analizy i rozważań na temat roli rzeźby we współczesnej przestrzeni kulturowej i miejskiej. Wystawie towarzyszą działania edukacyjne.

Zespół kuratorski: prof. dr hab. Wiesław Koronowski, prof. dr Janusz Bałdyga, dr Rafał Górczyński.

Wernisaż wystawy: sobota, 16 marca, godz. 16:00.

_

W dniach 18-19 maja odbędą się:
- oprowadzanie kuratorskie po wystawie, które poprowadzi prof. Janusz Bałdyga - wybitny polski artysta sztuki performance,
- DZIAŁANIA PRZESTRZENNE PER/FORMA (warsztaty - zapraszamy do zapisów! oraz pokaz działań warsztatowych) prowadzone przez prof. Janusza Bałdygę i dr Martę Bosowską.

_
akt.LT

Zobacz uap.edu.pl