Zdjęcie Kazimiery Iłłakowiczówny z czasów młodości.

Tajemnice Iłły - spotkanie online

2020-07-29 ( środa )
Biblioteka Raczyńskich, pl. Wolności 19, Poznań; online

Organizatorzy zapraszają na spotkanie online, podczas którego przewodnik poprowadzi słuchaczy przez biografię Iłłakowiczówny, która skrywała wiele tajemnic. Opowie o jej codziennym życiu, o trudnym charakterze i licznych wadach, które blakły w perspektywie niesamowitej osobowości poetki. Prelekcja Arkadiusza Krawczyka będzie opierała się na treści wspomnieniowej książki Kazimiery Iłłakowiczówny "Niewczesne wynurzenia".

Więcej informacji

opr.sw

Zobacz www.bracz.edu.pl/