Platat z datami kolejnych wykładów z tego cyklu (27 lutego, 13 marca, 27 marca, 10 kwietnia).

Powtórka przed... - poezja Szymborskiej, Herberta, Miłosza i Różewicza

2021-03-13 ( sobota )
13:00
Biblioteka Raczyńskich, plac Wolności 19, Poznań; online

Wykład dr Emilii Słomińskiej będzie dotyczył czterech wielkich polskich poetów XX wieku: Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Tadeusz Różewicza i Wisławy Szymborskiej. Choć artyści wybrali odmienne twórcze drogi, a proponowane przez nich koncepcje poezji, stosowane środki językowego wyrazu, podejmowana tematyka czy stosunek do tradycji są różne, to jednak łączy ich między innymi wspólny klasyczny rodowód poetycki. Przede wszystkim należą do grona najwybitniejszych twórców XX wieku, którzy na trwale wpłynęli na kształt rodzimej sztuki poetyckiej.

Wykład dostępny będzie na profilu Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza na Facebooku.

Zobacz www.bracz.edu.pl