Fotografia podwórka na ulicyMostowej. Zdjęcie dostarczome przez Tomasza Dworka z Rady Osiedla Stare Miasto. Autor K Helpa - Liszkowska.

Zielony spacer po staromiejskich podwórkach, czyli jak kształtować ekologiczną wspólną przestrzeń

2021-08-20 ( piątek )
START: ul. Święty Marcin 57

Poznaniacy  narzekają, czasem słusznie na zabetonowane ulice i zbyt małą liczbę drzew, ale okazuje się, że w centrum miasta znajdują się zielone enklawy, podwórka o które dbają mieszkańcy. Na spacer po takich właśnie miejscach zaprasza Archipogotowie, czyli kolejna edycja programu realizowanego na zlecenie Miasta Poznania,  w ramach którego w tym roku fachowcy pomagają w stworzeniu koncepcji dla przestrzeni wspólnych - podwórek i lokalnych miejsc spotkań w śródmieściu.

W terenie porozmawiamy o drzewach w mieście i nowych technologiach, przyjrzymy się podwórkom i zastanowimy jak w prosty sposób można je zazielenić, a także zrobimy krótkie badanie wykorzystujące mapę empatii - informuje Agata Biernacik, główna koordynatorka przedsięwzięcia.

A spotkanie poprowadzą lokalne specjalistki od architektury krajobrazu: Magdalena Garczarczyk oraz Aneta Mikołajczyk, które pełnią rolę inspektorek nadzoru terenów zielonych a także zaprojektowały kilka parków, rond, skwerów, przestrzeni publicznych, placów zabaw, terenów sportowych i rekreacyjnych.

Przewodniczki do zielonych staromiejskich podwórkach opowiedzą także o retencji i takim planowaniu miejsc wspólnych, by były przyjazne dla różnych grup wiekowych i dawały poczucie bezpieczeństwa i rekreacji. Spacer będzie także okazją zobaczenia jak w trudniej industrialnej przestrzeni można wykreować, wspólnym wysiłkiem dobre sąsiedzkie podwórko.

Ze względu na bezpieczeństwo obowiązują zapisy. Chęć udziału należy potwierdzić mailowo, podając w treści imię i nazwisko. E-mail: kontakt@archipogotowie.pl

Aneta Mikołajczyk pełni rolę inspektora nadzoru terenów zieleni w miastach, wykonuje inwentaryzacje zieleni i ekspertyzy dendrologiczne. W Poznaniu zinwentaryzowała zieleń wzdłuż ponad 200 ulic i przygotowała projekty zieleni na ponad 50 z nich; zaprojektowała kilka parków, rond, skwerów, przestrzeni publicznych, placów zabaw, terenów sportowych i rekreacyjnych - w wielu miejscach w Polsce.

Magdalena Garczarczyk to wykładowczyni na studiach podyplomowych, nauczycielka, współautorka podręcznika dla szkół kształcących techników architektury krajobrazu. Współautorka lub autorka wielu projektów publicznych terenów zieleni w Poznaniu. Organizowała konsultacje i badania społeczne m.in. dotyczące zagospodarowania terenów zieleni przyulicznej, dostosowania placów zabaw do potrzeb opiekunów i dzieci czy ciemnego nieba. Prowadziła warsztaty projektowe oraz specjalistyczne m.in w ramach programu "Odmień swoje podwórko" realizowanego przez UM w Poznaniu.