Jedna z prac artystki.

Wieczór poetycki Stany splątane.

Artystka ur. w 1967 roku w Poznaniu. W latach 1987-1992 studiowała malarstwo w Państwowej Wyższej  Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Jeszcze na studiach otrzymała nagrodę Fundacji Primus Inter Pares  z siedzibą w Warszawie a także Stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Od ukończenia studiów czynnie  zajmuje się pracą twórczą. Przygotowała i brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych  w kraju i zagranicą. 

Po studiach Grażyna Kielińska wystawiała swoje prace między innymi w takich poznańskich galeriach jak:  Galeria Profil, Studio Polony, ABC Gallery, Galeria Miejska Arsenał, a następnie w wielu polskich  galeriach, jak Galeria Wozownia (Toruń), BWA Kielce, BWA Sandomierz, BWA Piła, Galeria Wieża Ciśnień  w Koninie. Zorganizowała także wystawę we Francji i w Belgii. 

 Artystka pisze o sobie: Tworzenie jest dla mnie grą emocjami. Malowanie staje się zapisem przy  pomocy języka wypracowanych znaków (kolumna, ziarno kawy, linia przerywana, spirala, koło, księżyc i  in.) wyrażonych środkami malarskimi. Posługuję się symetrią lub jednością przeciwieństw, dzięki którym  staram się podkreślić znaczenie równowagi.