z

Koncert pasyjny : Servite Domino in timore

2017-04-10 ( poniedziałek )
19:00
Aula im. S. Stuligrosza, ul. Św. Marcin 87

Kategoria: Muzyka

W Wielki Poniedziałek będzie miał miejsce wieczór medytacyjny wypełniony muzyką i tekstami koncentrującymi się nad treściami pasyjnymi. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus objawia się jako Sługa, posłuszny nakazom Ojca. To z kolei zachęca każdego do stawania przed Bogiem w bojaźni wypełniając Jego wolę. Muzyka wokalna i instrumentalna będzie miała na celu przybliżyć te treści i wraz z odpowiednim komentarzem - pozwoli na zadumę nad ludzką ułomnością wobec Boskiego majestatu.

opr.sw

Zobacz amuz.edu.pl/#