Wachlarz

Dni Bretanii to impreza cykliczna mająca na celu promocję Bretanii. Bretania jest regionem Francji, który mimo oddalenia od Polski (ok. 1500 km dzieli ją od granic naszego kraju) ma od wielu lat bliskie kontakty z Wielkopolską i Poznaniem (Porozumienie o współpracy pomiędzy regionami podpisane w 2005 roku. Stolica Bretanii Rennes i Poznań są miastami partnerskimi od 1998 roku). Bretania w odróżnieniu od reszty Francji ma korzenie celtyckie. Jest to miejsce atrakcyjne pod każdym względem: turystycznym, historycznym i kulturowym. Dni Bretanii, które odbywają się w Poznaniu i w różnych gminach Wielkopolski, są okazją do poznania bretońskich twórców oraz do przedstawienia wielu tematów związanych z tym regionem. Z okazji Dni Bretanii ukazuje się także Gazeta Bretońska wydawana przez Dom Bretanii, gdzie publikujemy artykuły zarówno o dzisiejszej jak i o historycznej Bretanii.

Dni Bretanii odbywają się tradycyjnie w listopadzie. Wybrano ten miesiąc ze względu na listopadową celtycką tradycję "oswajania" nadchodzącej zimy poprzez udział w kameralnych spotkaniach, gdzie snuje się opowieści, muzykuje, tworzy kulturową wspólnotę.

Program XXIV Dni Bretanii w załączniku.

_
opr.LT

Załącznik

Zobacz dombretanii.org.pl