as

Transatlantyk Festiwal 2015

07.08 – 14.08.2015

Wybitne światowe kino i muzyka. Legendarni i młodzi twórcy, przedstawiciele wszelkich zawodów filmowych i muzycznych, setki pokazów, a także liczne wydarzenia muzyczne.
Latem w Poznaniu rusza piąta edycja TRANSATLANTYK FESTIVAL.
Artystyczna platforma, która poprzez muzykę i film buduje silniejsze związki między społeczeństwem, sztuką i środowiskiem, inspiruje dyskusje na aktualne tematy społeczne.
Transatlantyk jest Otwarty, Odważny i Glokalny*. Twórcą i Dyrektorem Festiwalu jest laureat Oscara - Jan A.P. Kaczmarek.

Plakat edycji 2015
* GLOKALNY -... czyli lokalny  w działaniu i tożsamości, a jednocześnie globalny w rozumieniu konsekwencji i kontekstu własnego działania. 

Więcej informacji i program na stronie Organizatora.

Plakat