Obraz Bitwa pod Kircholmem

Między nami Sarmatami - sesja popularnonaukowa dla gimnazjalistów

2016-09-22 ( czwartek ) – 2016-09-30 ( piątek )
XV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 107

Sesja popularnonaukowa realizowana jest w ramach projektu edukacyjnego Poznańskie Centrum Edukacji Historycznej dla Gimnazjalistów. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 11.45 do 14.20. Do udziału w projekcie przyjmowane są grupy uczniów pod opieką nauczyciela. Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w projekcie.

Tematyka:

Aneta Pluta:

Czy sarmata znał zasępionego Mikołaja?

  • człowiek baroku a otaczający go świat
  • tematyka religijna w życiu człowieka końca XVI w. i w XVII w.
  • zajęcia zbudowane wokół biografii Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego oraz sonetu "O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem".

Mariusz Zygmunt:

Sarmackie "prawem i lewem", czyli szlachcic w sądzie

  • organizacja staropolskiego sądownictwa
  • z tajników nowożytnego prawa cywilnego w Polsce
  • między sądem a katem, czyli meandry postępowania karnego w epoce nowożytne.

Wiesław Zdziabek:

Szlachcic na wojnie, czyli narodziny staropolskiej sztuki wojennej

  • organizacja i uzbrojenie wojsk polskich w XVI i XVII wieku
  • specyfika staropolskiej sztuki wojennej
  • wybitni dowódcy i ich kampanie

W zgłoszeniu prosimy o podanie: nazwy i adresu szkoły, imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych nauczyciela zgłaszającego uczniów, przybliżonej liczby zgłaszanych uczniów.

Zgłoszenie należy przesłać na adres: pceh@wp.pl do 30 września 2016 r.

Sesja odbędzie się w środę, 5 października 2016 r., w godzinach od 11.45 do 14.20.

Zaproszenie do udziału w sesji