dr Jakub Forst-Battaglia

Między Wiedniem a Galicją, Austrią a Polską. Kalejdoskop stosunków kulturalnych od XVIII do XX wieku - wykład

06.06.2017
18:00

Wykład Między Wiedniem a Galicją, Austrią a Polską. Kalejdoskop stosunków kulturalnych od XVIII do XX wieku wygłosi dr Jakub Forst-Battaglia.

Wykład Między Wiedniem a Galicją przedstawia stosunki kulturalne, towarzyskie i polityczne, podkreślając rolę odgrywaną przez Polaków w stolicy Monarchii Habsburgów od XVIII do XX wieku, a także
oddziaływanie austriacko-polskie, zwłaszcza w okresie rozbiorów Polski. Nawiązuje też do okresu dawnej Rzeczypospolitej i obrazuje rozwój stosunków polsko-austriackich po I wojnie światowej.

Dr Jakub Forst-Battaglia - historyk, slawista i dyplomata, były ambasador w placówkach dyplomatycznych, m.in. w Moskwie, Madrycie, Pradze i Tallinie. Austriak polskiego pochodzenia, autor prac dotyczących historii Europy Środkowo - Wschodniej. Szczególnie zajmują go relacje polsko-austriackie i austriacko-ukraińskie, a także stosunki kulturalne miedzy Wiedniem a Galicją. Wiele publikacji poświęcił Polakom w Galicji.

Wstęp wolny.