plakat

Spotkanie z historią. Gośćmi będą uczestnicy wydarzeń Poznańskiego Czerwca '56.

Spotkanie będzie podzielone na dwie części. Pierwsza część to spotkanie w Szkole Podstawowej nr 9, następnie spotkanie na Skwerze Eki z Małeki. Nietypowa lekcja historii poświęcona wydarzeniom Czerwca '56 roku.

Planowany harmonogram spotkania:

  • Spotkanie młodzieży z uczestnikami wydarzeń Czerwca '56
  • Pokaz prezentacji multimedialnej
  • Występy artystyczne uczniów szkoły
  • Spotkanie mieszkańców dzielnicy i uczniów SP9 oraz zaproszonych gości na Skwerze Eki z Małeki
  • Odsłonięcie tablicy pamiątkowo-informacyjnej Skwer Eki z Małeki

Inicjatywa oddolna grupy nieformalnej została wsparta przez CIM Horyzonty realizujące projekt Mobilne Centrum Inicjatyw Lokalnych ŁAZANKA dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.