wystawa

Do 22 czerwca w holu Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 można oglądać wystawę II Przeglądu Twórczości Dziecięcej pt.,,Dzieci o swoich prawach i obowiązkach".

Autorami prac są dzieci uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w Poznaniu. Twórczość dziecięca została objęta patronatem Prezydenta Miasta Poznania i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Organizatorem jest Poznański Oddział Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP i Przedszkole nr 148 ,,Mali Europejczycy" z Poznania.