logo jubileuszu

100 lat UAM - konkurs

2019-05-01 ( środa ) – 2019-05-17 ( piątek )
Prace konkursowe należy złożyć w Publicznych Bibliotekach Pedagogicznych lub w ich filiach

Kategoria: Oświata Dziecko

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs "100 lat UAM". Koordynatorem konkursu jest Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, biografią jego patrona, historią absolwentów Uniwersytetu oraz kierunkami studiów. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z terenu Wielkopolski. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować:

  • dzieci przedszkolne - pracę plastyczną dowolną techniką plastyczną w formacie A4 - temat: Patron UAM,
  • uczniowie szkół podstawowych kl. I-IV - rymowankę lub krótki wiersz na temat UAM,
  • uczniowie szkół podstawowych kl. V-VIII - temat: Wybitny absolwent UAM w mojej okolicy - opis na 2 stronach (format A4, czcionka 12 Times, 1 wiersz odstępu),
  • czniowie gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych - Ja jako przyszły student UAM - rysunek albo zdjęcie sleeveface z książką wydaną przez Wydawnictwo UAM lub z materiałami promującymi Uczelnię.

Prace wraz z Kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy złożyć do 17 maja 2019 r. osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu).

Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe podczas uroczystej Gali. 

Zobacz: Regulamin konkursu

Zobacz pbp.poznan.pl/node/4076