plakat

Bieg Maryi - bieg dla dzieci z ubogich rodzin

2019-05-18 ( sobota )
Trasa wokół Jeziora Maltańskiego, Poznań

Caritas Archidiecezji Poznańskiej zaprasza do udziału w II edycji charytatywnego Biegu Maryi. Pieniądze zebrane w trakcie wydarzenia zostaną przeznaczone na stypendia socjalne dla uczniów potrzebujących wsparcia finansowego.

Uczestnicy mogą wybrać jedną z dwóch kategorii: open lub rajd Nordic Walking. Trasa dla obu kategorii wynosi 5 km.

Celem Biegu Maryi jest wsparcie dzieci z ubogich rodzin. Już od ponad 10 lat  Caritas Archidiecezji Poznańskiej pomaga i wspiera ubogą młodzież, udzielając finansowego wsparcia w postaci stypendiów socjalnych. Często jest to jedyna pomoc, na jaką młodzi ludzie mogą liczyć. Wsparcie przyznawane jest przede wszystkim z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie.

Stypendia otrzymują uczniowie z terenu Archidiecezji Poznańskiej uczący się w szkołach  podstawowych, a także studenci uczelni wyższych. Środki finansowe wydatkowane są na różne cele, m.in. na zakup podręczników, podstawowych pomocy naukowych, na pomoc w dożywianiu i wykupienie posiłków w szkołach, opłacenie dojazdów do szkół i uczelni, pokrycie kosztów akademika, zakup niezbędnej odzieży.

18.05.2019 r. godzina 18:00
Trasa: Pętla wokół Jeziora Maltańskiego
Biuro zawodów 16:00 -17:30

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie http://biegmaryi.pl