plakat

Rzeka Żywa: Międzygatunkowe Warsztaty Antydyskryminacyjne

2019-08-17 ( sobota )
Brama Poznania, ul. Gdańska 2, Poznań

Jeśli "człowiek człowiekowi wilkiem", to kim człowiek zwierzętom i roślinom?

Jak w naszej codzienności przecinają się drogi ludzi z roślinami i innymi gatunkami zwierząt? Jaki obraz te relacje mają w naszej kulturze i języku? Jaką pozycję zajmuje człowiek w świecie przyrody? Czy hierarchia gatunkowa to prawda, czy mit? I co z tego wynika oraz jak to wiąże się ze zmianami klimatycznymi?

W trakcie warsztatów uczestnicy przyjrzą się człowiekowi-zwierzęciu, ludzkiej kulturze i językowi w poszukiwaniu tego, co zwierzęce, dzikie i "nieludzkie" w człowieku, by wspólnie znaleźć odpowiedź na pytania, jak to się stało, że sprawy się mają jak się mają i co możemy z tym zrobić?

Warsztaty będą prowadzone metodami aktywnymi, w czasie zajęć mogą być stosowane ćwiczenia symulacyjne, dyskusje w małych grupach i plenarne, praca z oddechem i głosem, elementy dramy.

Osoba prowadząca:

Magda Szewciów - trenerka antydyskryminacyjna, certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo i animatorka społeczno-kulturowa. Jako trenerka zajmuje się także edukacją z zakresu różnorodności, równości płci, a także przeciwdziałania przemocy i przeciwdziałania dyskryminacji. Pracowała w Fundacji Ekologicznej Arka, odbyła praktyki w Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja. Ukończyła m.in. Kurs Trenerski w Szkole Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkołę Dramy Stosowanej I Stopnia, Akademię Trenerów i Działaczy Antydyskryminacyjnych oraz Szkołę Gender Mainstreaming IBL PAN.

Zobacz bramapoznania.pl