Informacje z baneru znajdują się w tekście artykułu.

Oferta edukacyjna online dla szkół. Online

2020-11-26 ( czwartek ) – 2021-01-10 ( niedziela )
Brama Poznania ICHOT ul. Gdańska 2, Poznań, online

Oferta edukacyjna online adresowana do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ofercie znajdują się zajęcia prowadzone przez edukatora (kę) online oraz filmy edukacyjne. Tematyka zajęć i filmów oparta jest o podstawę programową i nawiązuje do dziedzictwa historycznego i przyrodniczego Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycielek i nauczycieli, organizatorzy przygotowali ofertę zajęć online, z których można skorzystać zarówno łącząc się z nami bezpośrednio z klasy szkolnej, jak i pracując zdalnie z uczniami (ennicami) przebywającymi w swoich domach. Przygotowano dwa obszary tematyczne do wyboru dla każdego etapu edukacyjnego: związany z ekologią oraz związany z grodem na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Zajęcia zostały przygotowane w oparciu o podstawę programową m.in. z przedmiotów takich jak historia, biologia, przyroda, WOS, geografia.

Aktywności, które proponowane są podczas zajęć online wspierają rozwój relacji rówieśniczych w klasie. Elementem każdych z zajęć jest zadanie przeznaczone do zrealizowania w kilkuosobowych grupach lub parach. Celem zadania jest nie tylko poszerzanie umiejętności komunikacji, ale również rozwój myślenia twórczego i poszukiwanie nieszablonowych rozwiązań. Wstępem do zadania jest rozmowa wokół filmu edukacyjnego, ilustracji lub fotografii związanych z tematem.

Filmy edukacyjne:
Filmy mogą stanowić uzupełnienie lekcji szkolnych i być wykorzystywane jako atrakcyjne rozwinięcie tematu zajęć. Tematyka filmów związana jest z Ostrowem Tumskim w Poznaniu i oparta jest o wytyczne podstawy programowej dla wszystkich etapów edukacyjnych. Filmy pomagają zgłębić zagadnienia związane m.in. z powstaniem państwa Piastów, chrztem Mieszka i i wprowadzeniem chrześcijaństwa, wierzeniami i życiem codziennym Słowian, renesansem, życiem w Poznaniu pod zaborem pruskim, zniszczeniami II wojny światowej i powojenną odbudową miasta.

Do każdego filmu przygotowano pakiet materiałów dodatkowych, które mogą stanowić kontynuację tematu. Każdy pakiet zawiera: pytania sprawdzające zrozumienie filmu, zagadnienia pogłębiające temat, zadanie aktywizujące.

Zobacz www.bramapoznania.pl/edukacja