Na zdjęciu organy Ladegasta w Głuszynie.

Uroczysty koncert organowy i premiera filmu o Pawle Edmundzie Strzeleckim

2022-11-26 ( sobota )
Kościół św. Jakuba Większego Apostoła, Głuszyna 150A

Koncert odbędzie się w kościele pw. Świętego Jakuba Apostoła Większego w Głuszynie,w którym to Paweł Edmund Strzelecki został ochrzczony 21 lipca 1797 roku, i w którym znajdują się słynne organy Ladegasta.  Wystąpi Pan Tomasz Kramer. Po koncercie organowym odbędzie  się  premiera krótkiego filmu o Pawle Edmundzie Strzeleckim sfinansowanego przez Radę Osiedla Głuszyna. 

21.11.1848 roku Paweł Edmund Strzelecki otrzymał Order Łaźni od rządu brytyjskiego za zorganizowanie i nadzorór nad pomocą ofiarom Wielkiego Głodu w Irlandii (1845 - 1849). Koncert jest  upamiętnieniem tego wydarzenia.

Zobacz również

opr.sw