W górnym prawnym narozniku rysunkowa dziewczynka trzma latarkę, której światło wyświetla budynek muzeum latającego w kosmosie.

Instytut Zachodni - Noc Muzeów 2023

2023-05-20 ( sobota )
Instytut Zachodni, ul. Mostowa 27A, Poznań

Instytut Zachodni zaprasza na Noc Muzeów 2023, która odbędzie się 20.05.2022 o godzinie 17:00 w budynku Instytutu (sala na V piętrze).

Plan wydarzenia:

  • godz. 17:00 i godz. 19:00 "Ziemie Odzyskane w obiektywie. Rezultaty ekspedycji naukowych Instytutu Zachodniego z lat 1946-1949"
    Małgorzata Bukiel opowie o wyprawach pracowników Instytutu Zachodniego na Ziemie Odzyskane, czyli dawne obszary Niemiec, przyłączone do Polski po II wojnie światowej. Ekspedycje naukowe
    Instytutu dotarły w latach 40. na tereny Dolnego Śląska, Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej, Warmii i Mazur oraz Górnego Śląska. Podczas każdej z wypraw badacze robili notatki, prowadzili
    wywiady, a ważnym elementem ekspedycji było gromadzenie dokumentacji fotograficznej. Na zdjęciach uwieczniono głównie zabytki architektury, zniszczenia wojenne oraz ich odbudowę, zakłady pracy i zagospodarowywanie nowych terenów. Obecnie w Instytucie przechowujemy zbiór liczący ok. 5500 fotografii, z których część będzie można zobaczyć podczas Nocy Muzeów.
  • godz. 18:00 i godz. 20:00 "Terror i propaganda. Poznań podczas okupacji niemieckiej. Wokół fotografii i dokumentów ze zbiorów Instytutu Zachodniego"
    Prezentowane podczas Nocy Muzeów fotografie oraz dokumenty dotyczyć będą różnych aspektów niemieckiej okupacji w Wielkopolsce, a w szczególności w Poznaniu. Mordy, egzekucje, prześladowania, masowe wysiedlenia z jednej strony. Codzienne i oficjalne życie Niemców w Gauhauptstadt Posen podporządkowane niemieckiej propagandzie, z drugiej. Terror i propaganda. Dokumenty i fotografie, które będą źródłem naszej opowieści o okupowanym Poznaniu, pokażemy w oryginałach oraz z formie cyfrowej.

Zobacz www.fb.me/e/1csCbTnUk