Logo Bramy Pozniania.

Promocja książki Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?

30.11.2023
17:00

Książka stanowi antologię prac zgłoszonych do czwartej edycji konkursu pamiętnikarskiego "Czym jest dla Ciebie miasto Poznań?" z 2021 roku.

Książka to antologia charakterystycznych fragmentów wypowiedzi osób, które wzięły udział w konkursie "Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań?" ogłoszonym w 2021 roku. Wydawnictwo pod redakcją naukową Macieja Frąckowiaka, Jacka Kubery, Krzysztofa Podemskiego oraz Marka Ziółkowskiego zestawia różnorodne opowieści o mieście, jego dziedzictwie i aktualnych wyzwaniach. Na podstawie analiz prac konkursowych redaktorzy prezentują także krótką refleksję nad wielkopolskimi mitami i stereotypami.

Prezentowane fragmenty prac pochodzą z czwartej edycji konkursu poświęconego Poznaniowi. Jego tradycja sięga inicjatywy Floriana Znanieckiego, który w 1928 roku w ramach przygotowań do Powszechnej Wystawy Krajowej przygotował pierwsze takie przedsięwzięcie badawcze w Polsce, jedyne w przedwojennej Rzeczypospolitej.
Na przestrzeni lat, kolejne edycje konkursu (1964, 1994 rok) pokazują zmieniający się obraz miasta oraz pozwalają na refleksję nad przemianami społecznymi.

Podstawową kategorią wyboru wypowiedzi jest koncepcja spojrzenia. Patrzeniem jako fenomenem miejskim zajmowali się między innymi Walter Benjamin, Georg Simmel, Florian Znaniecki czy w kontekście turystycznego widzenia miast John Urry oraz Krzysztof Podemski. Sięgnięcie po tę kategorię pozwoliło redaktorom ułożyć wypowiedzi konkursowe w trzech częściach. W konsekwencji, miasto zostało zaprezentowane z perspektywy indywidualnej, osobistej percepcji przestrzeni ("Ja w mieście"), jako próby rysującej całościowe wizje ("Poznań z lotu ptaka") oraz w materiałach o cechach zaangażowanych, postulujące zmiany ("Miasto, jakiego bym chciał (a)"), którym jest najbliżej do pojęcia "faktów społecznych" w rozumieniu Floriana Znanieckiego.

Książa, wydana przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa jako elementem programu obchodów 770-lecia lokacji miasta Poznania, wpisuje się nurt prezentowania różnorodnych wypowiedzi, ocen i wspomnień, które dialogują między przeszłością a przyszłością. Z uwagi na swój normatywizujacy, ale także indywidualny charakter opowieści te tworzą miasto.

W trakcie wydarzenia książka będzie dostępna w cenie promocyjnej.

Wstęp wolny.