pl

Konkurs "Zielony Poznań" - zgłoś swój udział

17.05 – 20.06.2019

Prezydent Miasta Poznania zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie "Zielony Poznań" na najpiękniejsze balkony, tarasy, ogrody przydomowe, działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, pasy zieleni i zielone dachy.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 20 czerwca br. Wypełnione karty zgłoszeń można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibach rad osiedli, w oddziałach Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, w Biurze Konkursu, w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, pok.104), w siedzibach zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz w siedzibach stowarzyszeń działających na rzecz działkowców.

Po raz pierwszy instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (także budynków komunalnych) będą mogły ubiegać się o Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu. W XXVI edycji konkursu "Zielony Poznań" zostaną też ufundowane dwa wyróżnienia Dyrektora Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu za "Ogród miododajny" oraz "Zieleń przyjazna pszczołom".

Rosnąca z roku na rok liczba mieszkańców, instytucji oraz podmiotów gospodarczych zgłaszających do konkursu swoje obiekty, jest przejawem zamiłowania poznaniaków do przyrody i wielkiej troski o  swoje najbliższe otoczenie. Do konkursu zgłaszają się nie tylko indywidualni mieszkańcy ukwiecający swoje ogrody przydomowe, działki i balkony, ale także firmy i instytucje, które zielonymi aranżacjami upiększają Poznań oraz podwyższają walory estetyczne, wpływające na utrwalenie wizerunku Poznania postrzeganego zawsze jako miasto zieleni.

Regulamin i karty zgłoszeń do konkursu

Oddziały Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

  • Oddz. Śródmieście, ul. Libelta 16/20, pok. 106 i 107
  • Oddz. Grunwald: ul. Matejki 50, pok. 219 i 220
  • Oddz. Jeżyce: ul. Słowackiego 22, pok. 148
  • Oddz. Nowe Miasto: os. Bohaterów II Wojny Światowej 36A, pok. 23
  • Oddz. Stare Miasto: ul. Gronowa 20, pok. 319 i 321