Plakat. Na górze foto fontanny w parku A. Mickiewicza. Na dole loga organizatorów i patronów

Joga przy Fontannie

2019-07-07 ( niedziela ) – 2019-08-25 ( niedziela )
Park A. Mickiewicza, Poznań

Cykl cotygodniowych zajęć na świezym powietrzu. Zajęcia prowadzą nauczyciele kilku poznańskich szkół jogi. Można poznać różne style jogi.
Udzial w zajęciach jest bezpłatny.