Informacje z plakatu znajdują się w artykule.

Muzyczny i poetycki spacer po szerokiej krainie Sarmacji - od prawdziwych Sarmatów, przez wierszopisów staropolskich, po romantycznego Pola i Syrokomlę, czyli mistrzów szlacheckiej gawędy. Słowami i muzyką Jacka Kowalskiego, acz tu i owdzie słowem z epoki. Przy lutni, teorbie i podróżnej gitarze. Towarzyszy muzycznie Henryk Kasperczak.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wydarzenie będzie dostępne na profilu Biblioteki Raczyńskich na Facebooku

Zobacz www.bracz.edu.pl/