Białe napisy na fioletowym i czerwonym tle.

Pólkolonie piłkarskie na Dębcu, Ratajach, Winogradach i Strzeszynie. Dla dziewczynek i chłopców w ieku 6-14 lat.

Turnusy tygodniowe.

Treningi piłkarskie z profesjonalną kadrą, udział w zabawach integracyjnych i szereg innych atrakcji.

Półkolonie piłkarskie składają się z dwóch etapów. Pierwsza - poranna, której główną częścią jest trening piłkarski oraz druga, czyli wyjście na atrakcje.

Ramowy dzienny plan półkolonii (może ulec zmianie):
7:45 - 8:00 Zbiórka
8:30 - 10:30 I Trening piłkarski
10:30 - 11:00 Drugie Śniadanie
11:30 - 13:00 Atrakcja, gry i zabawy
13:00 - 14:30 II Trening piłkarski
15:00 - 15:30 Obiad
15:30 - 16:30 Odbiór dziecka

Cena: 459 zł.

Zobacz www.sportujmy.pl/