wnęrze karetki

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego - Salmed 2016

2016-04-12 ( wtorek ) – 2016-04-14 ( czwartek )
Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 10, Poznań

Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego  SALMED zgromadzi ponad 200 wystawców z 10 krajów świata. Dla branży medycznej to okazja do wzięcia udziału w konferencjach specjalistycznych, panelach dyskusyjnych i warsztatach oraz zaplanowania strategii działań w zawodzie na kolejne lata.

Podczas targów każdy zwiedzający, prowadzący placówkę medyczną, zajmujący się rehabilitacją, czy też pragnący poznać najnowsze kierunki rozwoju medycyny specjalistycznej, znajdzie w jednym miejscu propozycje dla własnego rozwoju, poszerzenia działalności lub wyposażenia swojej placówki. Wystawcy zaprezentują na swoich stoiskach aparaturę i instrumenty medyczne, wyposażenie szpitali, klinik i gabinetów medycznych, w tym meble, wyposażenie medyczne, sprzęt medyczny jednorazowego użytku, sprzęt laboratoryjny, rehabilitacyjny, fizjoterapeutyczny, sprzęt wykorzystywany w medycynie ratunkowej i ratownictwie medycznym oraz rozwiązania z zakresu technik komunikacji i informacji.

Dziewięć produktów, które zostaną zaprezentowane na targach Salmed 2016 zostanie nagrodzonych Złotym Medal MTP, który jest gwarancją połączenia innowacyjnych cech i najwyższej jakości.

Salmed to także wydarzenia organizowane przy współpracy z partnerami branżowymi, izbami, stowarzyszeniami, autorytetami w danej dziedzinie medycyny oraz mediami, które zostały podzielone na bloki tematyczne. W ramach projektu Salmed - Zarządzanie partnerzy merytoryczni podzielą się wiedzą z zakresu zarządzania placówkami medycznymi, menedżerami służby zdrowia, lekarzami i personelem medycznym.  Jednym z punktów programu będzie konferencja "Szanse i zagrożenia dla inwestycji w służbie zdrowia", której tematy dotyczyć będą realnych problemów, prowadząc do uzyskania gotowej ścieżki od decyzji po realizację inwestycji.

Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej PAN Oddział Poznań zaprosi na XI Konferencję Naukową z cyklu Promocja Polskiej Rehabilitacji, która poruszy temat postępów w  rehabilitacji w chorobach cywilizacyjnych.

W ramach bloku Salmed - Laboratorium odbędzie się VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod tytułem "Choroby Cywilizacyjne wyzwaniem współczesnej medycyny laboratoryjnej".  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED zaprosi na panel "Prawo Zamówień Publicznych w branży wyrobów medycznych".

W ramach bloku Salmed - Pielęgniarstwo odbędzie się wydarzenie pod hasłem "Wyzwanie XXI wieku w dokumentowaniu pracy Pielęgniarek i Położnych", którego organizatorem jest Okręgowa Izby Pielęgniarek i Położnych.

Salmed IT to seria wydarzeń, wśród których znalazła się konferencja "IT jako inwestycja. Podejście restrukturyzacyjne do informatyzacji", organizowana przez czasopismo OSOZ i KAMSOFT SA. Kolejny z merytorycznych partnerów targów, portal Medipment.pl, proponuje Seminarium dla kadry zarządzającej placówkami medycznymi, menedżerów służby zdrowia, lekarzy, personelu medycznego na temat doboru i wyszukiwania sprzętu oraz Seminarium na temat internetowych narzędzi wspierających sprzedaż.

Tematem przewodnim bloku Salmed - Medycyna Ratunkowa będzie medycyna intensywna, ratunkowa i hiperbaryczna.

Zobacz www.salmed.pl