r

Rok 1966 w Poznaniu. Oficjalnie i zwyczajnie - wystawa

03.04 – 28.08.2016

Rok milenijnych obchodów był wyjątkowym rokiem. Mieszkańcy Poznania i całej Polski nie tylko byli uczestnikami rozgrywających się wówczas wydarzeń, ale także świadkami "wojny o milenium", podczas której komunistyczne władze starły się z Kościołem. Jednym chodziło o pokazanie przewodniej roli rządzącej partii komunistycznej, drugim o udowodnienie przywiązania społeczeństwa do wartości chrześcijańskich. 

Kulminacja milenijnych obchodów nastąpiła w niedzielę, 17 kwietnia w Poznaniu. Na placu Mickiewicza odbyła się wielka manifestacja z okazji tysiąclecia państwa polskiego, wzięli w niej udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych. W tym samym czasie na Ostrowie Tumskim trwały uroczystości tysiąclecia chrztu Polski, w których uczestniczył cały Episkopat Polski.  

Wszelkie inicjatywy i działania władz były wpisane w milenijne obchody: 1 Maja, Święto 22 lipca, czyny społeczne, a nawet studenckie juwenalia. Przez cały rok jedna uroczystość goniła kolejną (m.in. otwarcie nowej gazowni, mleczarni, Parku Tysiąclecia, położenie kamienia węgielnego pod budowę osiedla mieszkaniowego na Ratajach czy szpitala przy ulicy Lutyckiej). A wszystko po to, by pokazać społeczeństwu ile dla niego robi i jak "Polska rośnie w siłę".  W tym czasie Kościół realizował swoje przedsięwzięcia związane z milenijnymi obchodami.

W 1966 roku życie przeciętnego obywatela nie było podporządkowanie milenijnym wydarzeniom, manifestacjom i różnym uroczystościom, biegło własnym, utartym torem. Na każdym kroku ówczesnych mieszkańców Poznania dopadały trudy codziennego dnia. 

Wszystkie fotografie prezentowane na wystawie i zamieszczone w towarzyszącej jej publikacji wykonane zostały w 1966 roku. Autorem większości z nich jest Jerzy Unierzyski, ceniony poznański fotograf, autor wielu albumów o mieście, przez wiele lat pracujący, jako fotoreporter w "Expresie Poznańskim".  Poza tym duży zespół zdjęć jest dziełem Janusza Korpala, "nadwornego" fotografa Międzynarodowych Targów Poznańskich. Na wystawie znalazły się także fotografie autorstwa Zbigniewa Staszyszyna, Eugeniusza Kitzmana, Piotra Krassowskiego, Stanisława Wiktora i Jerzego Nowakowskiego. 

opr.sw