a

Wystawa - W poszukiwaniu indiańskiej przeszłości

05.05 – 31.08.2016

W poszukiwaniu indiańskiej przeszłości - wystawa prezentującej badania archeologiczne UJ w USA.

Wystawa autorstwa dra Radosława Palonki (UJ Kraków) ze zdjęciami Roberta Słabońskiego. Ekspozycja opowiada o losach projektu archeologicznego realizowanego w Kolorado. Badania dotyczące pradawnych zwyczajów mieszkańców drugiej półkuli prowadzone są na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki przez Zakład Archeologii Nowego Świata Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Badania Projektu Archeologicznego Sand Canyon - Castle Rock są realizowane od 2011 roku w regionie Mesa Verde, w Kolorado na Południowym Zachodzie USA. Mają one na celu rekonstrukcję struktury osadniczej oraz zmian społeczno-kulturowych w społecznościach indiańskich kultury Pueblo i ich migracji w XIII wieku n.e. na południe, na teren dzisiejszych stanów Arizona i Nowy Meksyk.

Projektem kieruje dr Radosław Palonka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, projekt jest prowadzony we współpracy z instytucjami amerykańskimi Crow Canyon Archaeological Center oraz Anasazi Heritage Center, Bureau of Land Management. Od początku partnerem projektu jest także Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

Projekt prowadzony jest w trzech kanionach regionu: Sand Canyon, East Rock Creek Canyon oraz Graveyard Canyon, które należą do pomnika narodowego, Canyons of the Ancients National Monument, nadzorowanego przez Bureau of Land Management w Kolorado.

W kanionach tych znajduje się czterdzieści małych i jedna duża osada, Castle Rock Pueblo, datowane na XIII wiek n.e., które razem tworzyły zespół najprawdopodobniej sprzymierzonych z sobą osad. Było to jedno z sześćdziesięciu funkcjonujących w tym okresie skupisk osadniczych na pograniczu dzisiejszych stanów Kolorado i Utah.

Od 2013 roku prace projektu zostały dodatkowo poszerzone o dokumentację stanowisk ze sztuką naskalną w Sandstone Canyon, oddalonym o około dwadzieścia kilometrów od głównego obszaru badań.

Podczas pięciu sezonów badawczych (2011-2015) zadokumentowano około trzydziestu stanowisk z czterdziestu datowanych na XIII wiek n.e. W ramach badań polskiego projektu przeprowadzono przede wszystkim nieinwazyjne terenowe badania powierzchniowe, szczegółową dokumentację opisową, rysunkową i fotograficzną zachowanej architektury kamiennej, sporządzono dokładne plany stanowisk z uwzględnieniem wszystkich budynków i topografii terenu.

akt.LT

Plakat