fragment wystawy

W Urzędzie Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 przygotowano wystawę, na której prezentowane są wizualizacje Parku Rataje.

Park Rataje ma powstać pomiędzy osiedlami Bohaterów II Wojny Światowej, Polan, Armii Krajowej i Oświecenia. Projekt parku przewiduje kilka wydzielonych stref rekreacyjnych o określonej tematyce, z dużą ilością różnorodnej zieleni.

Organizatorem wystawy jest Doraźna Komisja Rady Miasta Poznania do spraw powstania Parku Rataje w Poznaniu.

Wystawę oglądać można w siedzibie Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17, parter, hol przy salach sesyjnych, w godzinach pracy Urzędu.