zdjęcie Agnieszka Grodzińska, Apple View, 2016

Gabinet Prawdziwych Horyzontów (How far can you see?)

11.05 – 13.06.2018
19:00 19:00

Gabinet Prawdziwych Horyzontów (How far can you see?) Wystawa grupowa Kurator: Stach Szabłowski

Artyści:

Dalila Gonçalves, Agnieszka Grodzińska, Kornel Janczy, Jimena Kato, Michał Martychowiec, Franciszek Orłowski, Witek Orski, Maya Saravia

Wernisaż: 11.05.2018, godz.19.00 Wystawa: 11.05 - 13.06.2018

Oprowadzanie kuratorskie: 12.05.2018 godz.16.00

Jak daleko potrafisz sięgnąć wzrokiem? - pyta Michał Martychowiec w jednej z prac, które składają się na Gabinet Prawdziwych Horyzontów w galerii Rodriguez. Kluczową figurą dla wystawy jest widnokrąg: nie tyle temat, ile właśnie jej horyzont. Czy można kolekcjonować widnokręgi? Pola widzenia? Wśród prac zgromadzonych w Gabinecie wiele odnosi się do linii i pojęcia horyzontu. Inne przywołują figurę oka. Te dwie sprawy są ściśle ze sobą związane; to spojrzenie wyznacza linię horyzontu, który jest prawdziwy, ale tylko z punktu widzenia patrzącego. Gabinet Prawdziwych Horyzontów jest zatem wystawą o patrzeniu, o tym ile jesteśmy w stanie zobaczyć i jak daleko sięgnąć wzrokiem. Efemeryczna kolekcja prac, które na czas wystawy wypełniają Gabinet Prawdziwych Horyzontów, dostarcza materiału do studiów nad rolami, jakie sztuka może odgrywać w określeniu naszego pola widzenia. Czy dzieła sztuki nie są horyzontami wyznaczającymi granicę pola widzenia? Czy znaczenie pracy kryje się za horyzontem jej wizualności - horyzontem, który trzeba przeniknąć, aby zrozumieć, co się widzi? Za sprawą technologii jesteśmy niemal wszechwidzący, ale paradoksalnie nasze pole widzenia się zawęża; świat jest widoczny jak nigdy dotąd, ale i coraz bardziej nieprzejrzysty. Sztuka odpowiada nieprzejrzystością innego rodzaju - taką, która wciąga widza w sięganie wzorkiem poza horyzont tego, co jest nam pokazywane.

Stach Szabłowski

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania. #poznanwspiera

Zobacz rodriguezgallery.com