plakat

Archeologiczne rewelacje z dawnej stolicy Polski!

"Archeologia Gniezna" jest ekspozycją przedstawiającą historię wykopalisk prowadzonych na obszarze jednej z dawnych stolic naszego kraju. Mowa tutaj zarówno o najstarszych pracach prowadzonych przez XIX-wiecznych "poszukiwaczy starożytności", jak i o w pełni profesjonalnej działalności zawodowych archeologów. Przedstawione są najważniejsze postacie, stanowiska oraz artefakty nierozerwalnie związane z Gnieznem i jego przeszłością.

Ta historia to ważny rozdział dziejów archeologii w Polsce. Wiele tutejszych badań i metod było bowiem pionierskich. Pokażemy sylwetki najważniejszych badaczy, miejsca - stanowiska archeologiczne, w których prowadzili wykopaliska, metody badawcze, jakimi się posługiwali i wiele innych ciekawostek związanych z archeologią Gniezna. Oczywiście, nie zabraknie tego co najcenniejsze, czyli zabytków - od czasów najdawniejszych aż do nowożytności - odnalezionych w Gnieźnie. Do obejrzenia będzie ponad 300 znalezisk!

Wystawę przygotowały dwa muzea, które od wielu lat badały terytorium Gniezna: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Obie placówki łączy silna więź i wspólnie tworzą historię wielkopolskiego muzealnictwa. Powstały na terenie Gniezna oddział MAP przeistoczył się w dzisiejsze MPPP.

Wystawę można podziwiać w sali wystaw czasowych na parterze Pałacu Górków przy ulicy Wodnej 27 w Poznaniu od 24 stycznia 2019 do 31 marca 2019.

Wstęp po zakupie biletu uprawniającego do zwiedzania całego muzeum.

Zobacz www.muzarp.poznan.pl