Logo Galerii.

Pracownia - wystawa malarstwa Grażyny Strykowskiej

19.11 – 27.11.2021

"Które to są te wielkie dzieła, które zaś małe? [...] małe może być wielkie. Światło pracowni, i mam nadzieję jeszcze inne światło, udziela tej dystynkcji. To pracownia malarska. Pracownia, która jest domem sztuki, w której jest możliwe, by różni artyści, i tacy na początku, i w drodze, od dawna szukający, formy dzieła, często tradycyjnej, a przez to nowoczesnej, po prostu pracują [...]. Widzenie rzeczy oparte na korzeniu dalekim - greckim, ale wciąż poszukujące formy - to właśnie ściąga i jednoczy nielicznych, garstkę tworzących w tej pracowni. Pracownia Wildecka, najpierw tylko moja pracownia, teraz nie tylko moja. To szkoła" - Grażyna Strykowska.