Logo Caffe Crema.

Wystawa zbiorowa Strefy Wyobraźni - Wandy Gostyńskiej

14.06 – 13.09.2022

Pejzaże Wandy Gostyńskiej to rzadka współczesna reminiscencja. Dalekie odbicie przeszłości, do której powrót jest możliwy obecnie tylko poprzez wizyjne, mgliste wspomnienie, pojawiające się najczęściej w przestrzeniach dzieł sztuki, takich jak film, powieść czy, tak jak w opisywanym powyżej przypadku, malarstwo, w pewnym sensie "XIX-wieczny", impresyjny obraz. Trwałość pamięci jest więc, oprócz malarskiego porządku rzeczy, jednym z istotniejszych wątków, jakie podejmować można w przypadku rozważań o artystycznych poszukiwaniach Wandy Gostyńskiej.