Baner promujący wydarzenie.

Wystawa - Europejskie Korzenie Poznania

2022-08-21 ( niedziela ) – 2022-08-28 ( niedziela )
Hol Collegium Maius w Poznaniu, ul. Fredry 10, Poznań

Kategoria: Wystawy

Wystawa plenerowa Archiwum Państwowego w Poznaniu, jako wydarzenie towarzyszące XXIII Międzynarodowemu Kongresowi Nauk Historycznych Poznań 2020/2022.

Wystawa "Europejskie korzenie Poznania" prezentuje dawne widoki miast zachodniej Europy, skąd przybywali nowi obywatele Poznania w latach 1575-1793. Inspiracją do stworzenia ekspozycji są dwa rękopisy z zespołu Akta miasta Poznania (sygn. I 273 oraz I 274), które zawierają liczne wpisy określane jako ius civili, czyli przyjęcia do prawa miejskiego.

Wystawa przybliża dawną ikonografię miast. Każda z tablic poświęcona jest jednemu z wybranych miast i przedstawia dawną panoramę wraz z herbem, kilka wybranych wpisów z obu cytowanych rękopiśmiennych akt miasta Poznania. Niekiedy tablica przedstawia obywatela Poznania (np. Jakub Kanadey, Meissner, W. Graff), pochodzącego z krajów Europy zachodniej, jego dzieła (np. wyroby złotnicze, obrazy, portrety itp.) oraz wykaz cudzoziemców, którzy przyjęli prawo miejskie stolicy Wielkopolski.

Uzupełnieniem są epitafia i płyty nagrobne zgromadzone w polskich lapidariach rzeźby sepulkralnej. Wykorzystano również wykazy obciążeń fiskalnych oraz testamenty i inwentarze mieszczan poznańskich z XVI - XVIII stulecia, zawierające informacje o zamieszkaniu nowych obywateli przybyłych z Europy zachodniej.

Wstęp wolny na wystawę.

Załącznik